Spring naar inhoud

Tot stand komen

Aan de totstandkoming van de voorstellen op deze website heeft Team Sportservice veel aandacht besteed.

De buurtsportcoaches in Nieuw-West organiseren sport- en beweegactiviteiten voor alle doelgroepen van jong tot oud. Wij zijn binnen het sociaal domein actief op scholen, sportverenigingen, en in de wijken. Via deze kanalen hebben wij actief met bewoners van Nieuw-West gesproken en hun wensen vertaalt naar praktische voorstellen.

De definitieve keuze voor de te plaatsen materialen wordt door de Amsterdammer gemaakt doormiddel van deze website. 

De uitgangspunten die wij hierbij hebben gebruikt zijn:

  • Een buitenruimte die toegankelijk is voor alle inwoners
  • Een buitenruimte waar iedereen zich veilig voelt
  • Een buitenruimte die stimuleert tot bewegen, buitenspelen en sporten
  • Een realistische afweging maken ten opzichte van het beschikbare budget en de veiligheid

Om tot een goed voorstel te komen hebben wij verschillende leveranciers benadert en samen de locatie bezocht. Op basis van de wensen van de Amsterdammers en de expertise van de leveranciers zijn materialen uitgezocht welke van toegevoegde waarde zijn op deze locatie.

 

Na de realisatie van de sport- en beweegmaterialen op deze locatie zal Team Sportservice zorg dragen voor het activeren van bewoners uit de omgeving. Dit doen wij door het organiseren van sport- en beweegactiviteiten waarbij wij bewoners actief benaderen en de kans geven om deel te nemen aan deze activiteiten.

Hierdoor ontstaat en community van Amsterdammers die zich actief betrokken voelen bij de locatie.

Voor informatie over de totstandkoming van dit project kunt u contact opnemen met Mario van Dregt, projectleider democratisering.

Voor de gebiedsontwikkelingen in Slotervaart Zuid kunt u contact opnemen met Don Hameeteman, gebiedsmakelaar Slotervaart Zuid.

Verdere vragen over de participatie op deze site worden beantwoord door Buro Regen&Water.

Vragen over de materialen waaruit u kunt kiezen kunt u stellen aan Team Sportservice.

Meer informatie over de toewijzing van buurtbudgetten vindt u hier.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren